RAKENTAMISEN SÄÄNNÖT JA RAKENNUSLUVAT

SkyCave -makuuhuone n. 4m2 lämmitetyllä lasikatolla

Rakennuslupa-asiat on aina huomioitava. Rinteeseen ja maan alle sijoitettavat rakennukset nauttivat useimmissa kunnissa kevennettyä rakennusoikeuden käyttöä.

Tällöin voit rakentaa enemmän kuin olisi mahdollista ja palamaton rakenne mahdollistaa olennaisesti tiiviimmän sijoittelun esimerkiksi nykyiseen rakennuskantaan nähden.

Rantarakentamiseenkin on helpompi saada poikkeuksia, sillä Scancave maastoutuu erinomaisesti tonttia ja ympäröivää luontoa kunnioittaen.

KÄYTTÖVESI JA JÄTEVEDET – HOIDETAAN NÄPPÄRÄSTI

Nykyinen jätevesilainsäädäntö ei ole ongelma. Tarjoamme Scancaveen edulliset jätevesien pienpumppaamot WC:n ja harmaiden vesien yhteyteen. Näin vedet kulkevat samassa kaivannossa molempiin suuntiin ja ratkaisu on edullinen. Pumppaamo maksaa 375€ ja siirtää jätevedet 11 m ylöspäin tai jopa 90 m päähän Scancvesta. Näin ei ole huolta esimerkiksi rantasaunan jätevesien hoitamisesta, joka sijaitsee päämökin järjestelmien alapuolella.

Ruohokatto on eräs rakennuslupaa helpottava asia niin urbaaneissa olosuhteissa kuin vapaa-ajan alueen rakentamisessakin.