RAKENTAMISPAIKAT

Tasamaa, rinne vai kokonaan maan alle?

Scancave voidaan toteuttaa tasaiselle maalle. Tällöin lämpöeristämiseen voidaan käyttää eristemateriaalia ja maatäyttöä. Tasamaa-asennus mahdollistaa myös molempien päiden käyttöön jättämisen. Rinneratkaisu tarkoittaa osittaista maastouttamista ja vastaavasti vain kulkupääty voidaan jättää näkyviin.

Rinneratkaisu mahdollistaa myös sen, että osa Scancavesta jää esiin ja silloin on mahdollista käyttää ikkunoita.

Rinnertkaisu voi olla myös sellainen, että Scancaven kylki jää näkyviin. 

Mitä enemmän rakennus on esillä, sitä enemmän voit valita ikkunoita. Lähtökohtainen ohjeemme on, että jos asennuspaikalle voidaan toteuttaa kuiva (murske)tasanne kapillaarieristyksineen ja salaoja tasanteen ympärille, niin paikka on sopiva. 

Rakentamispaikan muut reunaehdot ovat käytännössä seuraavat: mahdolliset viemäröinnit, käyttövesiputket ja sähkökaapelit tulee saada kaivettua maahan ja vedettyä murskepedin sisällä rakennusmääräysten mukaisesti. Pinta-asennuksessa infrastruktuuri suojataan määräysten mukaan. 

Betonipaalujen päälle asentaminen on mahdollista. Kalliolle asentaminen onnistuu myös siten, että osa rakennuksesta on kallion päällä ja osa lepää paalujen päällä.

KÄYTTÖVESI JA JÄTEVEDET – HOIDETAAN NÄPPÄRÄSTI

Nykyinen jätevesilainsäädäntö ei ole ongelma. Tarjoamme Scancaveen edulliset jätevesien pienpumppaamot WC:n ja harmaiden vesien yhteyteen. Näin vedet kulkevat samassa kaivannossa molempiin suuntiin ja ratkaisu on edullinen. Pumppaamo maksaa 375€ ja siirtää jätevedet 11 m ylöspäin tai jopa 90 m päähän Scancvesta.

Scancave on helppo pystyttää lähes paikkaan kuin paikkaan.